Search
Generic filters

Selmi Chocoliner Chocolate extruder

 شوکولاینر ، ردیف‌کن محصولات CHOCOLINER Chocolate aligner for Chocoform این دستگاه ، متشکل از چهار تراز و ردیف‌کن، مابین دستگاه اکسترودر و اینروبر و یخچال قرار دارد و ظرفیت تولید خط را بهینه می کند. با استفاده از یک حرکت نوسانی که قابل تنظیم می باشد ، محصول را به صورت...

Selmi Chocoform Chocolate Extruder

 شوکوفرم، اکسترودر محصولات شکلاتی و ترافل ها CHOCOFORM Extruder for chocolate products and truffles CHOCOFORM دستگاهی است که با فشار روی یک کارتریج استوانه ای شکل شکلات همراه با فندق ، بادام و … برای تولید یک محصول شکلاتی در یک شکل خاص طراحی شده است. محتوای...